Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego