Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego