Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego