Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia | Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego