załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy_03.01.2020 | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe wraz z pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego.