Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia03012020 | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe wraz z pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego.