Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Modernizacja placów zabaw