Załącznik nr 3 do SIWZ- formularz oferty | Modernizacja placów zabaw