załącznik nr 3 do OPZ – Park Bartłomieja | Modernizacja placów zabaw