Załącznik nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia | Modernizacja placów zabaw