Lokalizacja krat na Kanale Wawerskim | Zamówienia powyżej 130.000 PLN