Lokalizacja krat na Kanale nr 10 i 19 | Zamówienia powyżej 130.000 PLN