Załącznik nr 8B do SIWZ – zał 4 do umowy – wykaz lokalizacji mat i skrzyń cz.2 | Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowanie i dostawa oraz montaż zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy