Załącznik nr 7B do SIWZ – zał 3 do umowy – szczegółowa lakalizacja i numeracja drewnianych skrzyń cz. 2 | Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowanie i dostawa oraz montaż zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy