Załącznik nr 5A do SIWZ – zał 1 do umowy – zakres i ceny jednostkowe cz.1 | Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowanie i dostawa oraz montaż zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy