załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Konserwacja, interwencyjne uzupełnianie, demontaż, przechowanie i dostawa oraz montaż zimowych zabezpieczeń roślin chroniących przed zimowym zasoleniem w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy