Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Konserwacja 131 szt. donic wraz z usunięciem materiału roślinnego rosnącego w donicach, wysadzeniem drzew do gruntu oraz 3 letnia pielęgnacja drzew, na terenie m.st. Warszawy