Komunikat 29.10.2020 | Zamówienia powyżej 130.000 PLN