Załącznik nr 2 do SWIZ – formularz ofertowy_30.07.18 | Kompleksowe wykonanie terenów zieleni, realizowanych w ramach zadania Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły – odc. 1.3