Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty | Kompleksowe wykonanie terenów zieleni, realizowanych w ramach zadania Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły – odc. 1.3