Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy | Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy