Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy