Załącznik nr 1A do SIWZ – specyfikacja techniczna (część I) | Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy