Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy | Dostawa oraz ręczne sadzenie roślin cebul na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy