Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Dostawa oraz ręczne sadzenie roślin cebul na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy