Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys część I | Dostawa oraz ręczne sadzenie roślin cebul na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy