Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty | Dostawa oraz ręczne sadzenie roślin cebul na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy