Ogłoszenie o zamówieniu | Dostawa oraz ręczne sadzenie roślin cebul na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy