04.10.2018.Załącznik nr 1B do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac | Dostawa oraz ręczne sadzenie roślin cebul na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy