04.10.2018 Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac część I | Dostawa oraz ręczne sadzenie roślin cebul na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy