Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Dostawa i montaż słupków automatycznych wraz z kontrolą dostępu na Bulwar Wiślany