załącznik nr 8 do SIWZ- wykaz urządzeń | Dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy, posadzenie drzew oraz ich roczna pielęgnacja