załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw_zmiana 05.02.2017 | Dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy, posadzenie drzew oraz ich roczna pielęgnacja