załącznik nr 3 do SIWZ wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu | Dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy, posadzenie drzew oraz ich roczna pielęgnacja