załącznik nr 2 warunki techn umowy w zakresie sadzenia i pielęgnacji | Dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy, posadzenie drzew oraz ich roczna pielęgnacja