załącznik nr 10 – wzór umowy zmiana 15.02.2018 | Dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy, posadzenie drzew oraz ich roczna pielęgnacja