załącznik nr 1 do SIWZ- parametry materiału roślinnego_zmiana 05.02.2018 r. | Dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy, posadzenie drzew oraz ich roczna pielęgnacja