4 po załącznik nr 3 do OGŁOSZENIA – wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu | Dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy, posadzenie drzew oraz ich roczna pielęgnacja