4 po załącznik nr 2 do SIWZ – warunki techn umowy w zakresie sadzenia i pielęgnacji – zmiana 24.01.2018 | Dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy, posadzenie drzew oraz ich roczna pielęgnacja