Załącznik nr 4 do SWIZ – formularz ofertowy_11.07.2019 | Dostarczenie i montaż pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim realizowanych w ramach projektu Przystań Warszawa