Załącznik nr 5 do SIWZ – umowa | Dostarczenie i montaż mebli biurowych do budynku przy ul. Kruczej 5/11D