Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oferty – zmiana 31.08.2018 | Dostarczenie i montaż mebli biurowych do budynku przy ul. Kruczej 5/11D