Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oferty | Dostarczenie i montaż mebli biurowych do budynku przy ul. Kruczej 5/11D