Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Dostarczenie i montaż mebli biurowych do budynku przy ul. Kruczej 5/11D