Załącznik nr 2A do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Dostarczenie i montaż mebli biurowych do budynku przy ul. Kruczej 5/11D