Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Dostarczenie i montaż mebli biurowych do budynku przy ul. Kruczej 5/11D