Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Dostarczenie i montaż mebli biurowych do budynku przy ul. Kruczej 5/11D