Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy | Budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego dla pawilonu edukacyjnego w rejonie ul. Wybrzeże Puckie/ Wybrzeże Helskie w Warszawie