załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmiana 10.01.2018 | Budowa placu zabaw na terenie Parku Ujazdowskiego wraz z prowadzeniem animacji