Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Budowa naturalnego placu zabaw na terenie Parku Dolinka Służewiecka